top of page

Koetko palautumisesi puutteellisena?

Kamppailetko syyllisyyden ja ahdistuksen kanssa, jos et toteuta syömiseen tai liikkumiseen liittyviä ”pitäisi” ajatuksia?

Tiedätkö jo, mitä haluaisit tehdä, mutta et saa konkreettisesti toimittua niin?

Emmi kasvokuva.jpg

Jos samaistut edes yhteen näistä esimerkeistä, olen oikea valmentaja sinulle. Olen Emmi Arponen, fysioterapeutti (AMK) ja aikuiskouluttaja, sekä tuleva psykologi ja terveystieteiden maisteri. Valmistun terveystieteiden maisteriksi ja psykologiksi vuoden 2021 aikana. Voit lukea valmentajaesittelyni täällä

Minulta löytyy kolme valmennuskokonaisuutta, jotka olen muodostanut keskeisten muutosprosessissa ilmenevien tarpeiden pohjalta. Valmiiden pakettien lisäksi toteutan yksilövalmennuksia valmennettavan omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

Valmennuskokonaisuuksiin pääset tutustumaan alta. Valmennusten hinnat löytyvät sivun alaosasta.

Palautumisvalmennus

Palautumisvalmennus

Palautumisvalmennus.png

Koetko palautumisesi puutteellisena?

Huomaatko, että kerta toisensa jälkeen löydät itsesi tilanteesta, jossa olet väsynyt ja kuormittunut, mutta et tunnista palautumisen tarvetta ajoissa?

 

Oletko ehkä huomannut ja oppinut jo tunnistamaan palautumisen tarpeesi, mutta ohitat sen helposti?

Palautumisvalmennus on sinulle, joka pohdit esimerkiksi tällaisia palautumisen ja jaksamisen teemoja arjessasi ja haluat käsitellä niitä syvällisesti ja laaja-alaisesti ammattitaitoisen valmentajan kanssa. Tämän valmennuksen tavoitteena on ennen kaikkea vahvistaa itsetuntemustasi palautumiseen liittyvistä tekijöistä (mikä kuormittaa, miten tunnistan ja katkaisen ylivireystilan, mistä jatkuva kuormittumisen kierre mahdollisesti johtuu), kirkastaa arvoja (millaista elämää haluan elää), harjoitella itsemyötätuntoa ja armollisuutta itseä kohtaan, sekä työskennellä niiden ajatusten ja tunteiden kanssa, jotka aiheuttavat kuormitusta arjessa.

Valmennuksessa käsitellään kattavasti palautumiseen liittyviä teemoja ja pohditaan niitä keskustelujen sekä hyväksyntä- ja arvopohjaisten harjoitteiden avulla.

 

Valmennuksessa käydään läpi mm. palautumisen nykytilaa, kokonaiskuormittuneisuutta, vireystilaa, merkityksellistä elämää ja arvoja, aiempia ratkaisuyrityksiä suhteessa palautumiseen, ajatuksia ja tunteita kuormituksen aiheuttajina sekä sitä, kuinka irrottautua psykologisesti. Lisäksi käsittelemme mielen esteajatuksia, tietoisuutta omista ajatuksista ja tunteista, itsekritiikkiä ja itsemyötätuntoa, armollisuutta itseä kohtaan, rajoja ja niiden asettamista sekä konkreettisia arjen tekoja suhteessa palautumisen vahvistamiseen.

Joustavuusvalmennus

Joustavuusvalmennus

Joustavuusvalmennus.png

Ovatko syömiseen ja liikkumiseen liittyvät ajatuksesi tiukkoja sekä joustamattomia ja huomaat niiden kuormittavan sinua?

Kamppailetko syyllisyyden ja ahdistuksen kanssa, jos et toteuta syömiseen tai liikkumiseen liittyviä ”pitäisi” ajatuksia?

 

Koetko, että arkesi on pitkälti hyvinvoinnin optimoimisen, sekä erilaisten sääntöjen ja rajoitusten sanelemaa?

 

Joustavuusvalmennus on sinulle, joka pohdit esimerkiksi tällaisia syömiseen ja liikkumiseen liittyviä teemoja arjessasi ja kaipaat työkaluja näiden ajatusmallien pohtimisiin ja purkamiseen lämpimän ja ammattitaitoisen valmentajan kanssa. Tämän valmennuksen tavoitteena on lisätä itsetuntemustasi syömiseen ja liikkumiseen liittyvistä ajatuksista ja tunteista (millaisia ajatuksia, tunteita ja uskomuksia minulta löytyy), vahvistaa mielen taitoja suhteessa joustavuuteen (miten löytää ja vahvistaa uutta suhtautumistapaa ajatuksiin ja tunteisiin), kirkastaa arvoja ja merkityksellisyyden kokemusta (mitä haluan elämältäni) sekä harjoitella armollisuutta ja itsemyötätuntoa.


Valmennuksessa käsitellään kattavasti syömisen ja liikkumisen joustavuuteen liittyvien uskomusten, ajatusten ja tunteiden psykologiaa. Teemoja pohditaan ja työstetään keskustelujen sekä hyväksyntä- ja arvopohjaisten harjoitteiden avulla.

 

Valmennuksessa käydään läpi mm. syömiseen ja liikkumiseen liittyviä ajatuksia, tunteita ja uskomuksia, työstetään ajatusten ja tunteiden kohtaamiseen liittyviä mielen taitoja, lisätään tietoisuutta omista ajatusmalleista, pohditaan arvoja ja merkityksellistä elämää, käydään läpi itsekritiikkiä, suorittamista, itsemyötätuntoa ja armollisuutta itseä kohtaan, sekä pohditaan konkreettisia tekoja psykologisen joustavuuden vahvistamiseksi arjessa.

Muutosvalmennus

Muutosvalmennus

Muutosvalmennus.png

Tiedätkö jo, mitä haluaisit tehdä, mutta et saa konkreettisesti toimittua niin?

Huomaatko, että lähtiessäsi tavoittelemaan sinulle tärkeitä asioita, ajatukset ja tunteet muodostuvat toimintasi esteeksi?

 

Kaipaatko apua mielen tuottamien esteajatusten työstämiseen?

 

Muutosvalmennus on sinulle, joka tarvitset apua ja työvälineitä muutoksen toimeenpanemiseen ja läpiviemiseen ammattitaitoisen valmentajan avulla. Tämän valmennuksen tavoitteena on kirkastaa arvojasi (millaista elämää haluat elää), työstää arvojen mukaisiin tekoihin sitoutumista (miten sietää epämukavuutta, joka liittyy muutokseen) ja ennen kaikkea vahvistaa laaja-alaisesti pysyvän käyttäytymisen muutoksen kannalta keskeisiä mielen taitoja (tietoisuus ajatuksista ja tunteista, mielen luomat esteajatukset ja niiden kanssa työskentely, hyväksyntä ja konkreettiset teot).

 

Muutosvalmennuksessa käsitellään kattavasti pysyvän käyttäytymisen muutoksen kannalta keskeisiä psykologian osa-alueita ja pohditaan niitä keskustelujen sekä hyväksyntä- ja arvopohjaisten harjoitteiden avulla.

 

Valmennuksessa käydään läpi mm. omista ajatuksista ja tunteista tietoiseksi tulemista, aikaisempia ratkaisuyrityksiä suhteessa muutokseen, etäisyyden ottamista omiin ajatuksiin ja tunteisiin, mielen esteajatuksia ja niiden kanssa työskentelyä, epämiellyttävän sietämistä osana muutosprosessia, arvoja, motivaatiota ja sitoutumista arvojen mukaiseen toimintaan, sekä itsemyötätuntoa ja hyväksynnän harjoittamista. Lisäksi valmennuksessa pohditaan konkreettisia tekoja muutoksen vahvistamiseksi ja läpiviemiseksi arjessa.

Kaikissa valmennuksissa painotetaan niitä sisältöjä, jotka ovat valmennettavan prosessin kannalta keskeisiä ja tärkeitä. Valmennuspakettien lisäksi valmennuksia on mahdollista räätälöidä valmennettavan omien toiveiden perusteella. Jos haluat räätälöidyn valmennuksen, ota minuun yhteyttä tämän sivun alareunasta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta ja keskustellaan aiheesta yhdessä lisää.

Toteutan kaikki palveluni etänä, eli voit osallistua valmennukseen olitpa missä päin maailmaa tahansa. Jokainen valmennusjakso on yksilöllinen, aivan kuten sinäkin. Valmennusjakso perustuu täyttämääsi esitietolomakkeeseen, jonka lähetän sinulle sähköpostilla ennen valmennuksen alkua. Esitietolomakkeessa selvitetään mm. elämäntapoja, uneen ja stressinhallintaan liittyviä tekijöitä sekä psyykkistä hyvinvointia.

Kaikissa valmennuksissa käsitellään sitä mitä teet, mitä ajattelet ja mitä tunnet. Tarkastelemme olemassa olevia tapojasi ja käyttäytymistäsi ja sitä, mikä estää sinua saavuttamasta niitä asioita, jotka koet itsellesi merkityksellisiksi ja tärkeiksi. Kokeilemme valmennusjakson aikana erilaisia harjoitteita, joiden avulla voisit tehdä itsellesi parempia valintoja arjessa. Haluan opettaa sinua löytämään omat vahvuutesi, resurssit, mahdollisuudet ja ongelmanratkaisukyvyt, joita voit käyttää motivoidaksesi itseäsi.

Etävalmennuksessa kommunikoimme whatsapin ja mahdollisesti myös Zoomin välityksellä, mikäli kaipaat tapaamisia "kasvotusten". Sinulla on lupa viestitellä suuntaani niin paljon kuin haluat!

Edellytän vähintään kahden kuukauden (2kk) sitoutumista, mutta voit jatkaa valmennusta niin pitkään kuin haluat.

Saat tulla valmennukseeni juuri sellaisena kuin olet. Lupaan olla kiinnostunut juuri sinun tilanteestasi ja auttaa sinua parhaani mukaan. Lupaan, etten lokeroi sinua tai tee sinusta ennakko-oletuksia ulkonäkösi, ikäsi, sukupuolesi tai taustojesi perusteella.

Hinnasto

Hopeataso

149 €/kk

Hopeatasolla viestittelet kanssani viikoittain tai jopa päivittäin. Yhteydenpito tapahtuu whatsapin välityksellä. Olen paikalla arkisin. Hopeatasoon ei sisälly ääni- tai videopuheluita.

Kultataso

249 €/kk

Kultatasolla viestittelet kanssani viikoittain tai jopa päivittäin. Yhteydenpito tapahtuu whatsapin välityksellä. Olen paikalla arkisin. Kultatasoon sisältyy myös kaksi kuukausittaista Zoom-tapaamista tai äänipuhelua valmentajan kanssa. Tapaamisen kesto on noin 60 minuuttia.

Ota minuun yhteyttä!

Kiitos viestistäsi!

"Elin kuormittavaa elämänvaihetta ja kaipasin apua ajatuksiin ja tunteisiin, jotka yhä lisäsivät henkistä kuormaani. Parempaa palautumista -yksilövalmennuksesta sain heti jotakin kättä pidempää, jolla tarttua minua vaivaaviin ajatuksiin. Emmi Arponen oli valmentajana asiantunteva, kannustava ja luotettava, ja hänen kanssaan oli ilo työskennellä. Koin valmennuksen kotitehtävät ja harjoitukset hyödyllisiksi, ja niitä oli helppo pohtia lisää valmennuskertojen välissä. Valmennuksen sisältö myös räätälöitiin minun tarpeisiini sopivaksi. Kuormittava elämäntilanteeni on jo helpottanut, mutta käytän valmennuksessa oppimaani avuksi viikoittain."

- Emmin yksilövalmennettava

"Olen todella iloinen, että osallistuin yksilövalmennukseen, sillä oivalsin ja sain valmennusjakson aikana käyttööni monia, mielen hyvinvoinnin ja henkisen tasapainon kannalta tärkeitä asioita ja keinoja, joita en ilman ohjausta olisi sisäistänyt. Tunnen olevani aidosti tasapainoisempi ja hyvinvoivempi kuin aloittaessani. Sain valmennusjakson aikana käyttöön keinoja käsitellä haastaviakin tuntemuksia ja ajatuksia, minkä takia voin levollisin mielin katsoa tulevaan. Suuri kiitos tästä kuuluu Emmin lujalle ammattitaidolle sekä kokonaisvaltaiselle ja empaattiselle tavalle kohdata, ymmärtää ja lempeästi johdatella toista hänen elämäntilanteessaan ja voinnissaan."

- Emmin yksilövalmennettava

bottom of page