top of page

Rekisteriseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation tai GDPR:n) ja Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Vastuullinen Valmennus Oy (Y-tunnus: 3186174-3)

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Ulrika Lillsunde

ulrika@herkkutrikoissa.com

REKISTERIN NIMI

Vastuullisen valmennuksen asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Vastuullinen Valmennus Oy:n palvelujen käyttäminen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakasrekisterin ylläpitäminen, suhteiden ylläpitäminen ja markkinointi. Tietoja voidaan käyttää valmennustoiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Vastuullinen Valmennus Oy saattaa käyttää käyttäjä- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi

  • Sähköpostiosoite

  • Käytetyt valmennuspalvelut

Valmennuksen aikana kerätyt henkilökohtaiset tiedot (ml. esitietolomake) poistetaan valmennusjakson loputtua.
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin merkitään ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa valmennusjakson alussa esitietolomakkeella.

SIVUSTON KÄVIJÄSEURANTA

Vastuullinenvalmennus.com -sivustolla käytetään kävijäseuranta-ohjelmistoja. Ohjelmistojen keräämät tiedot kerätään javascipt-koodin suorittamilla evästeillä (eng. cookies). Kerättävä tieto on anonyymiä. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista.

Kävijäseurannan tietoja käytetään sivuston parantamiseen.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Vastuullinen Valmennus Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Yyhtiön ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Vastuullinen Valmennus Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista. Hävityspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen.

 
TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella rekisterinpitäjän osoitteeseen.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri sijaitsee salasanasuojatuilla palveluilla.

bottom of page