top of page

Palveluiden sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot

 1. Palvelun pohjana toimii asiakkaan täyttämä esitietolomake sekä valmennuksen aikana täytetyt työkirjat ja/tai haastattelut.Esitietojen tarkoituksena on kartoittaa asiakkaan elämäntavat, sekä aikaisemmat liikunta- ja ruokailutottumukset sekä relevantti terveyshistoria.

 2. Palvelu ei sisällä ravinto- tai harjoitusohjelmia. Asiantuntija voi tarvittaessa auttaa sinua luomaan itse itsellesi soveltuvan rungon ravitsemukseen tai fyysiseen harjoitteluun.

 3. Ravintovalmennus ja psyykkinen valmennus toteutetaan keskustellen ja valmentajan antamin tehtävin. Valmennukseen ei sisälly ruokaohjelmaa.

 4. Kaikki asiakassuhteeseen liittyvät henkilötiedot ovat luottamuksellisia.

 5. Asiantuntijalla on lupa jakaa anonyymeja otteita asiakkaan viesteistä tai viikkoraporteista sosiaalisessa mediassa. Asiantuntija huolehtii siitä, että asiakkaan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää valmentajaa jakamasta materiaalia.

 6. Asiantuntija on käytettävissä kolmena päivänä viikossa noin klo 8-16 valmennussovelluksen välityksellä. Työajat ovat asiantuntijakohtaisia: oma valmentajasi kertoo asiakkuutesi alussa, milloin hän on käytettävissäsi.

 7. Kevyt-, perus- ja plus-valmennuksessa asiakkaalla on lupa viestitellä valmentajalleen rajattomasti. Valmentaja vastaa viesteihin työajallaan (kts. yllä). Valmentaja priorisoi valmennussovellusta kommunikaatiokanavana.

 8. Terapiakäynteihin (intuitiivisen syömisen terapia tai kehonkuvaterapia), yksittäisiin valmennustapaamisiin tai viiden tapaamisen valmennuspaketteihin ei sisälly viestittelyä asiantuntijan kanssa.

 9. Terapiakäynnit ja muut etätapaamiset (yksittäiset valmennustapaamiset ja viiden tapaamisen valmennuspaketti) maksetaan etukäteen. Asiakas voi varata vastaanottoajan vasta sitten, kun käynti on maksettu.

 10. Kevyt- ja perus-paketteihin sisältyy yksi (1) video- tai äänipuhelu valmentajan kanssa. Tapaamisen kesto on 30 minuuttia.

 11. Plus-pakettiin sisältyy yksi (1) video- tai äänipuhelu per neljän viikon laskutusjakso. Tapaamisen kesto on 60 minuuttia.

 12. Mikäli asiakas ei pääse sovittuun tapaamiseen, tulee hänen ilmoittaa tästä asiantuntijalleen pikimmiten, viimeistään tapaamista edeltävänä päivänä. Tapaaminen katsotaan käytetyksi, jos asiakas ei peru tapaamistaan ajoissa tai jos hän jättää saapumatta tapaamiseen.

 13. Asiakas ja asiantuntija sopivat yhdessä asiakkuuden aloitusajankohdan.

 14. Asiakas sitoutuu valmennukseen vähintään 8 viikon ajaksi (perus- ja plus-paketit) tai 12 viikon ajaksi (kevyt-paketti). Määräaikaisuuden jälkeen sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on neljä (4) viikkoa. Viiden etätapaamisen paketti tulee käyttää kolmen kuukauden (3 kk) aikana.

 15. Mikäli valmennuksen toteutumiselle tulee este (esimerkiksi sairastuminen tai suunniteltu lomamatka), tulee asiasta ilmoittaa valmentajalle mahdollisimman pian. Valmennus voidaan tarvittaessa tauottaa. Tauon minimipituus kevyt-valmennuksessa on 4 vkoa, perus- ja plus-paketeissa 2 vkoa. Kaikki tauotukset sovitaan tapauskohtaisesti, mutta tauon pituus voi olla maksimissaan 6kk tauon alkamisesta, jonka jälkeen valmennus katsotaan käytetyksi.

 16. Palvelu ei korvaa lääketieteellistä hoitoa tai terapiaa. Asiantuntija voi toimia yhteistyössä terveydenhuoltoalan ammattilaisen kanssa tarvittaessa.

Valmennuspalveluiden laskutuksen sopimusehdot

 1. Valmennus laskutetaan asiakkaalta neljän viikon välein. Laskutus tapahtuu suoraveloituksena Stripe-palvelun kautta, johon asiakas kirjaa oman maksukorttinsa tiedot.

 2. Maksutapoina käy myös työnantajaedut (esim. Smartum, Edenred, ePassi, eazybreak) - näistä voit kysyä lisää valmentajaltasi.

 3. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on neljä (4) viikkoa. Irtisanominen tapahtuu lähettämällä kirjallinen viesti valmentajalle.

 4. Laskun maksamatta jättäminen ei tarkoita valmennuksen tauotusta tai irtisanomista: maksamatta jääneet laskut lähetetään perintäyhtiölle.

 5. Asiakas ymmärtää, että hän sitoutuu valmennukseen 8-12 viikoksi (perus- ja plus-paketit 8 vkoa, kevyt-paketti 12 vkoa) ja ymmärtää, että tilaukseen sisältyy maksuvelvollisuus.

 6. Palvelulla ei ole peruutusoikeutta. Käyttämättä jäänyttä palvelua ei hyvitetä.

 7. Vastuullinen Valmennus Oy pidättää mahdollisuuden valmennusmaksujen hinnanmuutoksiin. Hinnanmuutoksesta ilmoitetaan asiakkaalle 2kk ennen muutoksen voimaan astumista.

 8. Valmennukseen liittyvät reklamaatiot tulee tehdä 3kk sisällä valmennusjakson päättymisestä. Mikäli et ole tyytyväinen valmennukseesi, voit olla yhteydessä päävalmentajaamme Ulrikaan sähköpostitse: ulrika@vastuullinenvalmennus.com.

Valmennuksen vastuuvapautus

 1. Asiakas ymmärtää, että onnistuneen valmennusjakson toteutuminen edellyttää kommunikaatiota ja rehellisyyttä. Mitä aktiivisempi asiakas on valmentajan suuntaan, sen syvempi valmennnussuhde saadaan aikaiseksi. Asiakas on myös valmis vastaanottamaan palautetta ja neuvoja omasta toiminnastaan.

 2. Asiakas ymmärtää, että valmentaja edellyttää häneltä valmennuksen viikkoraportin täyttämistä ajallaan valmennuksen voimassaoloaikana. Mikäli asiakas ei ole täyttänyt viikkoraporttia, ei hän välttämättä saa ajankohtaista palautetta ja neuvoja valmentajaltaan.

 3. Huolimatta siitä, että valmennuksessa on huomioitu tarkasti asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet, rajoitteet ja terveydelliset tekijät, liikunnan harrastaminen sisältää aina tiettyjä riskejä. Asiakas on tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan, vapauttaen samalla valmentajan vastuusta valmennusjakson aikana ja tämän jälkeen asiakkaalle mahdollisesti ilmeneviin loukkaantumisiin ja rasitusvammoihin.

 4. Harjoittelulla ja ravintovalmennuksella aikaansaadut tulokset ovat pitkälti riippuvaisia säännöllisyydestä ja jatkuvuudesta. Tästä johtuen asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan valmentajan ohjausta.

Sopimusehdot päivitetty 19.4.2024.

bottom of page