top of page

Valmennuksen sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot

 1. Valmennuksen pohjana toimii asiakkaan täyttämä esitietolomake sekä valmennuksen aikana täytetyt työkirjat ja/tai haastattelut.Esitietojen tarkoituksena on kartoittaa asiakkaan elämäntavat, sekä aikaisemmat liikunta- ja ruokailutottumukset sekä relevantti terveyshistoria.

 2. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä fyysisestä harjoitusohjelmasta tai muusta valmennuksen osa-alueesta. Valmennuksen räätälöinti ei vaikuta hintaan.

 3. Ravintovalmennus ja psyykkinen valmennus toteutetaan keskustellen ja valmentajan antamin tehtävin. Valmennukseen ei sisälly tarkkaa ruokaohjelmaa.

 4. Kaikki valmennussuhteeseen liittyvät henkilötiedot ovat luottamuksellisia.

 5. Valmentajalla on lupa jakaa anonyymeja otteita asiakkaan viesteistä tai viikkoraporteista sosiaalisessa mediassa. Valmentaja huolehtii siitä, että asiakkaan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää valmentajaa jakamasta materiaalia.

 6. Valmentaja on käytettävissä kolmena päivänä viikossa noin klo 8-16 whatsappin ja sähköpostin välityksellä. Työajat ovat valmentajakohtaisia: oma valmentajasi kertoo valmennusjakson alussa, milloin hän on käytettävissäsi.

 7. Asiakkaalla on lupa viestitellä valmentajalleen rajattomasti. Valmentaja vastaa viesteihin työajallaan (kts. yllä). Valmentaja priorisoi whatsappia kommunikaatiokanavana.

 8. Kevyt- ja perus-paketteihin sisältyy yksi (1) video- tai äänipuhelu valmentajan kanssa. Tapaamisen kesto on 30 minuuttia. Mikäli asiakas ei pääse sovittuun tapaamiseen, tulee hänen ilmoittaa tästä valmentajalleen pikimmiten, viimeistään tapaamista edeltävänä päivänä. Aloitustapaaminen katsotaan käytetyksi, jos asiakas ei peru tapaamistaan ajoissa tai jos hän jättää saapumatta tapaamiseen.

 9. Asiakas ja valmentaja sopivat yhdessä valmennusjakson aloitusajankohdan.

 10. Asiakas sitoutuu valmennukseen vähintään 8 viikon ajaksi (perus- ja plus-paketit) tai 12 viikon ajaksi (kevyt-paketti). Määräaikaisuuden jälkeen sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on neljä (4) viikkoa.

 11. Mikäli valmennuksen toteutumiselle tulee este (esimerkiksi sairastuminen tai suunniteltu lomamatka), tulee asiasta ilmoittaa valmentajalle mahdollisimman pian. Valmennus voidaan tarvittaessa tauottaa. Tauotukset sovitaan tapauskohtaisesti, mutta tauon pituus voi olla maksimissaan 6kk tauon alkamisesta, jonka jälkeen valmennus katsotaan käytetyksi.

 12. Valmennus ei korvaa lääketieteellistä hoitoa tai terapiaa. Valmentaja voi toimia yhteistyössä terveydenhuoltoalan ammattilaisen kanssa tarvittaessa.

Laskutuksen sopimusehdot

 1. Valmennus laskutetaan asiakkaalta neljän viikon välein. Laskutus tapahtuu suoraveloituksena Stripe-palvelun kautta, johon asiakas kirjaa oman maksukorttinsa tiedot.

 2. Maksutapoina käy myös työnantajaedut (esim. Smartum, Edenred, ePassi, eazybreak) - näistä voit kysyä lisää valmentajaltasi.

 3. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on neljä (4) viikkoa. Irtisanominen tapahtuu lähettämällä kirjallinen viesti valmentajalle whatsapissa tai sähköpostilla.

 4. Laskun maksamatta jättäminen ei tarkoita valmennuksen tauotusta tai irtisanomista: maksamatta jääneet laskut lähetetään perintäyhtiölle.

 5. Palautettu esitietolomake on ostopäätös. Asiakas ymmärtää, että hän sitoutuu valmennukseen 8-12 viikoksi (perus- ja plus-paketit 8 vkoa, kevyt-paketti 12 vkoa) ja ymmärtää, että tilaukseen sisältyy maksuvelvollisuus.

 6. Palvelulla ei ole peruutusoikeutta. Käyttämättä jäänyttä palvelua ei hyvitetä.

 7. Valmennukseen liittyvät reklamaatiot tulee tehdä 3kk sisällä valmennusjakson päättymisestä. Mikäli et ole tyytyväinen valmennukseesi, voit olla yhteydessä päävalmentajaamme Ulrikaan sähköpostitse: ulrika@vastuullinenvalmennus.com.

Vastuuvapautus

 1. Asiakas ymmärtää, että onnistuneen valmennusjakson toteutuminen edellyttää kommunikaatiota ja rehellisyyttä. Mitä aktiivisempi asiakas on valmentajan suuntaan, sen syvempi valmennnussuhde saadaan aikaiseksi. Asiakas on myös valmis vastaanottamaan palautetta ja neuvoja omasta toiminnastaan.

 2. Asiakas ymmärtää, että valmentaja edellyttää häneltä valmennuksen viikkoraportin täyttäämistä ajallaan valmennuksen voimassaoloaikana. Mikäli asiakas ei ole täyttänyt viikkoraporttia, ei hän välttämättä saa ajankohtaista palautetta ja neuvoja valmentajaltaan.

 3. Huolimatta siitä, että harjoitusohjelmaa laadittaessa ja toteuttaessa on huomioitu tarkasti asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet, rajoitteet ja terveydelliset tekijät, liikunnan harrastaminen sisältää aina tiettyjä riskejä. Asiakas on tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan, vapauttaen samalla valmentajan vastuusta valmennusjakson aikana ja tämän jälkeen asiakkaalle mahdollisesti ilmeneviin loukkaantumisiin ja rasitusvammoihin.

 4. Harjoittelulla ja ravintovalmennuksella aikaansaadut tulokset ovat pitkälti riippuvaisia säännöllisyydestä ja jatkuvuudesta. Tästä johtuen asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan valmentajan laatimaa ohjausta.

bottom of page